GİDEN ÖĞRENCİ

2018-2019 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuru Tarihleri için sayfamızı takip ediniz.
 

-        Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemizden diğer üniversitelere gitmek için başvuru yapacak öğrenciler, farabidegisim.anadolu.edu.tr adresinden online olarak başvuru yapmak ve gerekli evrakları tarafımıza şahsen teslim etmekle yükümlüdür.      

-        Başvuru yapacak öğrencilerin not ortalamaları önlisans ve lisans için genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,00 – Yüksek lisans için en az 2,50 – Doktora için en az 3,00 olması gerekmektedir.

-        Öğrencinin alttan dersi olması başvuruya engel değildir.

-        Öğrencinin 1. Sınıfta öğrenim görmesi durumunda Güz Dönemi Not Ortalaması dikkate alınmaktadır.

-        Hazırlık sınıfı öğrencileri Farabi Değişim Programı için başvuruda bulunamazlar.

-        Daha önce Farabi Değişim Programından yararlanan öğrenciler, tekrar başvuru yapamazlar.

-       Başvuru yapacak öğrenciler, Farabi Değişim Programı ile ilgili başvuru tarihlerini, belge teslim tarihlerini ve ilgili diğer tarihleri, duyurularımızdan takip etmekle yükümlüdür.

-        Yalnızca Bahar Dönemi için başvuru alınmamaktadır.

-        Başvurular Yalnızca Güz ve/veya Güz+Bahar Dönemi için alınmaktadır.

-        Öğrencilerin duyurularımızı takip etmemesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü sorumluluk kendisine aittir. 

 

GELEN ÖĞRENCİ

2018-2019 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuru Tarihleri için sayfamızı takip ediniz.

 

-  Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemize gelmek için başvuru yapacak öğrenciler, hem farabidegisim.anadolu.edu.tr adresinden online olarak hem de kendi üniversitelerinin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmak zorundadır.        

-   Üniversitemize başvuru yapacak öğrencilerin not ortalamaları Önlisans ve Lisans için Genel Ağırlıklı Not Ortalamalarının en az 2,00 – Yüksek lisans için en az 2,50 – Doktora için en az 3,00 olması gerekmektedir.

-       Öğrencinin alttan dersi olması başvuruya engel değildir.

-       Öğrencinin 1. Sınıfta öğrenim görmesi durumunda Güz Dönemi Not Ortalaması dikkate alınmaktadır.

-       Hazırlık sınıfı öğrencileri Farabi Değişim Programı için başvuruda bulunamazlar.

-       Daha önce Farabi Değişim Programından yararlanan öğrenciler, tekrar başvuru yapamazlar.

-      Başvuru yapacak öğrenciler, Farabi Değişim Programı ile ilgili başvuru tarihlerini, belge teslim tarihlerini ve ilgili diğer tarihleri, duyurularımızdan takip etmekle yükümlüdür.

-       Yalnızca Bahar Dönemi için başvuru alınmamaktadır.

-       Başvurular Yalnızca Güz ve/veya Güz+Bahar Dönemi için alınmaktadır.

-       Öğrencilerin duyurularımızı takip etmemesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü sorumluluk kendisine aittir.